Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai''

Thư giãn 05/10/2018 - 00:18

Thích thể hiện và cái kết không thể tê tái hơn. Sấp mặt với pha nghịch dại để đời. Tài năng có hạn nhưng cứ nghĩ mình là ''siêu sao''. Trách ai bây giờ, trách mình nghịch ngu thôi. Hại ''đời trai'' của bạn rồi còn đâu. Sốc với trào lưu ngã sấp mặt từ ô tô của hội gái xinh Trào lưu ngã “sấp mặt“ cùng siêu xe đang được hội ...

Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 1
Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 2

Thích thể hiện và cái kết không thể tê tái hơn.

Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 3
Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 4

Sấp mặt với pha nghịch dại để đời.

Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 5
Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 6

Tài năng có hạn nhưng cứ nghĩ mình là "siêu sao".

Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 7
Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 8

Trách ai bây giờ, trách mình nghịch ngu thôi.

Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 9
Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 10

Hại "đời trai" của bạn rồi còn đâu.

Hoảng hồn với những cú nhảy ''tan nát đời trai'' - ảnh 11
Sốc với trào lưu ngã sấp mặt từ ô tô của hội gái xinh

Trào lưu ngã “sấp mặt“ cùng siêu xe đang được hội gái xinh xôn xao trên mạng xã hội.

Bấm xem >>