Hoạt động giám sát của HĐND TP ngày càng toàn diện, hiệu quả

Xã hội 04/12/2018 - 13:31

Đánh giá về hoạt động của HĐND TP trong năm 2018, Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng  Thị  Hồng Hà nhận định: Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND ngày càng toàn diện, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn; phát huy được vai trò của các Tổ đại biểu trong việc giám sát các vấn đề của địa phương.

Cùng với các hoạt động giám sát tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND; Thường trực, các Ban, Văn phòng, đại biểu HĐND TP đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Trong đó, HĐND TP tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề, trong đó giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP đã hoàn thành chương trình đề ra. Kết quả giám sát là tiền đề quan trọng để Thường trực HĐND TP tổ chức thành công, chất lượng phiên giải trình về cùng nội dung.

Thường trực HĐND TP đã đề nghị UBND TP ngay sau phiên giải trình, chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành cần rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP và các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở rà soát, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác định vi phạm và phân loại các vi phạm đó để có biện pháp xử lý phù hợp.

Hoạt động giám sát của HĐND TP ngày càng toàn diện, hiệu quả - ảnh 1
Phó chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo về hoạt động của HĐND trong năm 2018 (ảnh: C.T)

Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai trong thời gian kéo dài, nhất là các dự án đã được HĐND TP, các quận, huyện, thị xã kiến nghị xem xét thu hồi từ các năm trước, các dự án đã được gia hạn song không triển khai, các dự án có ý kiến kiến nghị trực tiếp tại phiên giải trình; hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án đã giao nhiều năm song nhà đầu tư, doanh nghiệp được giao không hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Thường trực HĐND TP thống nhất với UBND TP tiếp tục rà soát đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định đối với các dự án; đồng thời xem xét thu hồi ngay 8 dự án với diện tích 19 ha và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 47 dự án đủ điều kiện thực hiện thu hồi trong thời gian tới. Hoàn thành trên thực tế việc thu hồi đất đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi từ tháng 10-2012 đến nay chưa thực hiện để dành nguồn lực xây dựng hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...

Đoàn giám sát về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay triển khai các hoạt động giám sát thận trọng, kỹ càng.

Qua đó cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã được TP quan tâm và tập trung lãnh đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. HĐND đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP thực hiện tốt công tác tiêp xúc cử tri, việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với các kỳ họp của HĐND TP đã được Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã và các Tổ đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Kết quả giám sát cũng chỉ rõ, việc giải quyết kiến nghị cử tri của chính quyền, đặc biệt là UBND các cấp ngày càng được coi trọng, các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trước cử tri. 100% các kiến nghị đã được TP trả lời nghiêm túc và sau khi có chỉ đạo của TP, cơ bản các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm… Những kiến nghị đủ điều kiện được giải quyết cơ bản đảm bảo hợp tình, hơkp lý, tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô…

Trên cơ sở kết quả 2 đợt giám sát chuyên đề trong năm 2018, Thường trực HĐND đề nghị HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm Luật Đất đai; Nghị quyết về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Phó chủ tịch HĐND Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Cùng với hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, các Ban, Văn phòng, Tổ đại biểu HĐND đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND TP; công tác tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND TP của Văn phòng ngày càng được nâng cao chất lượng, thực chất và chuyên nghiệp; công tác phối hợp giữa các Ban HĐND TP thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt; đã triển khai 65 cuộc giám sát, khảo sát..

Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng và Tổ đại biểu HĐND TP đều được tổ chức đổi mới, chất lượng. Thống nhất chỉ đạo ngay từ khâu chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn các vấn đề quan trọng, liên quan đến bức xúc dân sinh của Thủ đô.

T. An