Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo

Sức khoẻ 29/05/2020 - 13:59

Thầy cô cứ đánh mã đề kiểu này thì thách học sinh gian lận được đấy!

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 1 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 2

Đọc hết mã đề thì cũng hết giờ thi mất

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 3 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 4

Mã đề tiếng Thái không biết đọc kiểu gì

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 5 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 6

Đủ loại ngôn ngữ lạ được thầy cô dùng để đánh mã đề

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 7 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 8

'Méo mặt' với kiểu đánh mã đề bá đạo này

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 9 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 10

Chỉ khác nhau một khoảng trống thụt lề đầu dòng

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 11 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 12

Mã đề hay mã morse thế này nhỉ?

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 13 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 14

Phải rất tinh tế mới nhận ra được mã đề nằm ở đâu

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 15 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 16

Mã đề đánh đố những học trò hay hỏi bài bạn

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 17 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 18

Mã đề đánh vào ý thức

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 19 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 20

Mã đề đưa cả các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp, Đấu Trường La Mã,... của môn Lịch sử lớp 10 khiến học sinh chỉ biết câm nín

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 21 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 22

Mã đề cực bắt trend với câu nói "Sa chào cô chú đi con"

Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 23 Học sinh ''méo mặt'' với những kiểu đánh mã đề IQ vô cực của thầy cô giáo - ảnh 24

Mã đề cà khịa một cách thẳng thắn và trực diện những ai định trao đổi bài