Học trò giải ''số bé nhất có một chữ số'' là 0, đáp án của giáo viên là 1

Thư giãn 30/06/2020 - 08:51

Câu trả lời của học trò 9 + 1 = 10 nhưng bị giáo viên sửa lại thành 9 + 2 = 11, ý của bạn thế nào?

Mới đây, một bài chỉ tính toán cộng trừ cơ bản nhưng lại khiến bao người tranh cãi vì không nắm rõ lý thuyết Toán học. Cụ thể, bài toán có đề bài: "Số lớn nhất có một chữ số cộng với số liền sau của số bé nhất có một chữ số. Vậy kết quả là...".

Học trò giải ''số bé nhất có một chữ số'' là 0, đáp án của giáo viên là 1 - ảnh 1

Bài toán gây tranh cãi.

Học trò đưa ra đáp án: 9 + 1 = 10 nhưng giáo viên gạch đi và sửa thành 9 + 2 = 11. Dữ kiện "số lớn nhất có một chữ số là 9" ai cũng biết. Tuy nhiên, Cộng động mạng chia làm hai phe cho câu hỏi "số bé nhất có một chữ số là bao nhiêu". Người thì khẳng định là 0, người lại cho là 1.

> Xem giải thích" href="https://vnexpress.net/cuoi/hoc-tro-giai-so-be-nhat-co-mot-chu-so-la-0-dap-an-cua-giao-vien-la-1-4122658-p2.html">>> Xem giải thích

Nancy (st)

Học trò giải ''số bé nhất có một chữ số'' là 0, đáp án của giáo viên là 1 - ảnh 2

Học trò giải '8 - 3 + 3 = 8', giáo viên đưa ra đáp án là 2

Học trò giải ''số bé nhất có một chữ số'' là 0, đáp án của giáo viên là 1 - ảnh 3

Trò giải '4 x 9 = 36', giáo viên gạch sai và sửa lại '9 x 4'