Học sinh Điện Biên chui túi nilon vượt suối lũ tới trường khai giảng

05/09/2018 - 10:48 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 1
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 2
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 3
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 4
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 5
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 6
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 7
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 8
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 9
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 10
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 11
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 12
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 13
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 14
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 15
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 16
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 17
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 18
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 19
hoc sinh dien bien chui tui nilon vuot suoi lu toi truong khai giang hinh 20