Học trò thức thâu đêm làm triển lãm ảnh tri ân thầy Văn Như Cương

18/11/2017 - 19:43 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 1
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 2
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 3
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 4
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 5
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 6
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 7
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 8
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 9
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 10
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 11
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 12
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 13
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 14
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 15
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 16
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 17
hoc tro thuc thau dem lam trien lam anh tri an thay van nhu cuong hinh 18