Hỏi Bộ trưởng: CCHC cả chục năm, đánh giá thế nào?

Xã hội 12/08/2013 - 06:17

(Kienthuc.net.vn) - Hoạt động cải cách hành chính của nước ta đã tiến hành cả chục năm nay, các cơ quan Nhà nước đã dùng công cụ nào, cách kiểm tra, kiểm soát thế nào để theo dõi và đánh giá hoạt động này?

Đây là câu hỏi đặt ra với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" trên VTV1 tối ngày 11/8.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Trước hết, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, nhấn mạnh: Chỉ số cải cách hành chính thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đổi mới công tác quản lý theo dõi, đánh giá để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
no image
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.
Ông Bình phân tích: Về mặt thực tiễn, chỉ số là công cụ quản lý mới có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện qua một số nội dung cơ bản, đó là, chỉ số cải cách hành chính đánh giá toàn diện, thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, coi trọng việc tự đánh giá của cơ quan quản lý hành chính và đánh giá của các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Nhất là đối với doanh nhân, doanh nghiệp, người dân là những đối tượng trực tiếp thụ hưởng sự phục vụ của các cơ quan hành chính.
Thông qua đó sẽ giúp cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở xem xét, đánh giá điều chỉnh mục tiêu nội dung cải cách hành chính hàng năm.
Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể so sánh, đánh giá, xếp loại kết quả cải cách hành chính hàng năm của mình.
Liên quan tới hoạt động cải cách hành chính, một người dân hỏi: Hoạt động cải cách hành chính của nước ta đã tiến hành cả chục năm nay, các cơ quan Nhà nước liên quan đã dùng công cụ nào, cách kiểm tra, kiểm soát thế nào để theo dõi và đánh giá hoạt động này? Phải chăng vì chưa có công cụ để lượng hóa, đánh giá cụ thể nên công tác “hành chính” của chúng ta vẫn chưa “cải cách” là bao so với kỳ vọng của người dân và xã hội?
Về điều này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thừa nhận: “Thời gian qua, công tác đánh giá, theo dõi cải cách hành chính còn nặng về định tính, chủ quan, chưa tạo được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, người dân và xã hội trong quá trình tham gia, đánh giá kết quả cải cách hành chính .
Mặt khác, công tác đánh giá cải cách hành chính chúng ta chưa có những tiêu chí định lượng cụ thể. Do đó, rất khó xác định được kết quả trong từng lĩnh vực cụ thể trong cải cách thủ tục hành chính của các Bộ ngành cũng như địa phương nên dẫn đến khó khăn đánh giá, xếp loại về kết quả cải cách hành chính”.
Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, cũng cho biết thêm, việc đánh giá cải cách hành chính, các tiêu chí sẽ được thực hiện theo 2 phương thức:
Thứ nhất, các cơ quan hành chính tự đánh giá kết quả cải cách hành chính của mình.
Thứ hai, thông qua điều tra xã hội học, người dân, doanh nghiệp. Nếu các đối tượng nêu trên tham gia đánh giá một cách trách nhiệm, thực chất, khách quan, thì khi công bố chỉ số cải cách hành chính sẽ giúp các cơ quan hành chính điều chỉnh những việc cần phải điều chỉnh.
Để thực hiện mục tiêu chỉ số cải cách hành chính thực chất, khách quan, các cơ quan phải thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đánh giá, chấm điểm về kết quả về cải cách hành chính của mình.
“Nếu các cơ quan hành chính tự đánh giá trách nhiệm, thực chất, khách quan tiến hành điều tra xã hội học tốt thì chắc chắn khi chúng ta công bố bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo được sự nhất trí trong nội bộ, sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân” - Bộ trưởng cho hay.
Phạm Thủy (ghi)
BÀI ĐỌC NHIỀU