Hội thảo giới thiệu thuốc trực tuyến được Hà Nội cấp phép từ 1/9

Đời sống 30/08/2018 - 18:13

Từ ngày 1/9, Sở Y tế Hà Nội sẽ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp phép giới thiệu thuốc theo hình thức hội thảo trực tuyến.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc, bắt đầu từ tháng 9/2018, Sở Y tế sẽ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực này.

Hội thảo giới thiệu thuốc trực tuyến được Hà Nội cấp phép từ 1/9 - ảnh 1

Từ 1/9, Hà Nội sẽ cấp phép giới thiệu thuốc theo hình thức hội thảo trực tuyến. Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 09 của UBND TP Hà Nội về việc triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã xây dựng hoàn thành, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng xong và sẽ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc qua hình thức hội thảo giới thiệu thuốc.

Theo đó, từ ngày 1/9/2018, Sở Y tế Hà Nội chính thức triển khai cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc trực tuyến mức độ 3 cho các cơ sở theo thẩm quyền. Cũng từ 1/9, Sở Y tế Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đề nghị bằng bản giấy của các cơ sở đối với thủ tục hành chính này.

Thủ tục đăng ký cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc trực tuyến mức độ 3 được hướng dẫn và thực hiện trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội tại website: https://egov.hanoi.gov.vn.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong cấp phép, thực hiện các thủ tục hành chính nói chung, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giới thiệu thuốc nói riêng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, cá nhân mà còn được kỳ vọng sẽ giảm tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính này.