Hôm nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Xã hội 27/10/2018 - 09:28

Hôm nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các thành viên Chính phủ tham gia giải trình ý kiến đại biểu.

Sau các phiên họp diễn ra hôm qua, trong ngày hôm nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Hôm nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1

Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV

Quốc hội cũng sẽ thảo luận về Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các phiên thảo luận của Quốc hội ngày 27/10 được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Hồng Hương