Hơn 100 gia đình và bức tranh kỷ lục Việt Nam

26/06/2013 - 15:54 - Nguồn: giadinh.net.vn Yêu cầu xóa tin
Hơn 100 gia đình và bức tranh kỷ lục Việt Nam 1
Bức tranh tổng thể có kích thước 5,43m x 3,18m.
Ảnh: Chí Cường