Hơn 22 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Trang Liệt, Bắc Ninh

06/11/2018 - 18:08 - Nguồn: toquoc.vn Yêu cầu xóa tin
Hơn 22 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Trang Liệt, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đình Trang Liệt. Nguồn:anninhthudo.vn

Chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế xây dựng tu bổ, tôn tạo đình Trang Liệt tuân thủ nguyên tắc về bảo tồn; các hạng mục tu bổ, tôn tạo nằm trong khuôn viên di tích hiện có. Quy hoạch tổng thể công trình trên cơ sở giữ nguyên vị trí và quy mô của các hạng mục di tích gốc. Xây dựng nhà bao che bảo quản gỗ trong quá trình tu bổ tôn tạo công trình; tổng diện tích xây dựng khoảng 684,91m2. Trong đó, hạ giải toàn bộ và tu bổ tôn tạo đại đình, phương đình và nhà tả vu, hữu vu

Theo đó, diện tích tu bổ, tôn tạo đại đình khoảng 494,63m2; hạ giải toàn bộ công trình; làm vệ sinh bề mặt tại những vị trí bị rêu mốc trên các cấu kiện, hoa văn, phù điêu còn khả năng sử dụng được; thay toàn bộ ngói cũ bằng ngói mũi hài phục chế màu nâu đỏ; phục hồi lại hệ thống ván sàn như đã có trước đây; bổ sung, thay thế hệ thống chân tảng bằng đá xanh; thay thế hệ thống vách song gỗ không đúng quy cách theo hình thức truyền thống; thay thế hệ thống cửa đi hỏng bằng hệ thống cửa thượng song hạ bản bằng gỗ lim; đắp vá những vị trí bị sứt, gãy hoa văn trên các cấu kiện gỗ; diệt nấm mốc cho toàn bộ vật liệu gỗ; thay mới bậc tam cấp bằng đá xanh Thanh Hóa; thay mới hệ thống cấp điện, đèn chiếu sáng, phòng chống mối mọt, phòng cháy chữa cháy cho công trình.

Phương đình diện tích tu bổ, tôn tạo khoảng 65,61m2; hạ giải toàn bộ công trình, sửa chữa, thay thế, phục chế toàn bộ hệ khung vì kèo và cấu kiện mái bằng gỗ lim; lắp dựng và thay toàn bộ ngói cũ bằng ngói mũi hài phục chế màu nâu đỏ; đắp vá những vị trí bị sứt, gãy hoa văn trên các đầu đao; diệt nấm mốc cho toàn bộ vật liệu gỗ; thay mới hệ thống cấp điện, đèn chiếu sáng, phòng chống mối mọt, phòng cháy chữa cháy cho công trình.

Nhà tả vu, hữu vu diện tích tu bổ, tôn tạo (2 nhà) khoảng 116,6 m2; hạ giải toàn bộ hạng mục công trình, sửa chữa, thay thế, phục chế toàn bộ hệ khung vì kèo và cấu kiện mái bằng gỗ lim; lắp dựng, thay toàn bộ ngói cũ bằng ngói mũi hài phục chế màu nâu đỏ; diệt nấm mốc cho toàn bộ vật liệu gỗ; thay mới hệ thống cấp điện, đèn chiếu sáng, phòng chống mối mọt, phòng cháy chữa cháy cho công trình.

Nghi môn diện tích tu bổ, tôn tạo khoảng 5,61m2; làm vệ sinh bề mặt tại những vị trí bị rêu mốc, quét vôi, đắp vẽ hoa văn, phù điêu; thay mới hệ thống cấp điện, đèn chiếu sáng, phòng chống mối mọt, phòng cháy chữa cháy cho công trình.

Bên cạnh đó sân đình, hệ thống chiếu sáng và tổng thể sân vườn, hệ thống thoát nước cũng được tu bổ, tôn tạo. Hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình được bổ sung theo quy định.

Tổng mức đầu tư là 22.971.507.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm linh bảy nghìn đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 (ngân sách trung ương). Thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2020./.


Gia Linh