Hơn 60% HTX hoạt động có hiệu quả

Kinh tế 20/01/2019 - 14:15

 9159 HTX là nơi những người nông dân cá thể như thế này tự nguyện gia nhập vì lợi ích cả chung lẫn riêng  Cụ thể, năm 2018 cả nước có 22.456 HTX; 74 liên hiệp HTX; 103.435 THT. Số lượng HTX, Liên hiệp HTX và THT đều tăng từ 8,2% - 25,4% so với năm 2017; 57/63 tỉnh, thành phố tăng số lượng HTX. Trong đó, chiếm một lượng đông đảo là 13.712 HTX nông nghiệp, tỉ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50% so với tỉ lệ HTX chung hoạt động có hiệu ...

Hơn 60% HTX hoạt động có hiệu quả - ảnh 1
 9159 HTX là nơi những người nông dân cá thể như thế này tự nguyện gia nhập vì lợi ích cả chung lẫn riêng

 Cụ thể, năm 2018 cả nước có 22.456 HTX; 74 liên hiệp HTX; 103.435 THT. Số lượng HTX, Liên hiệp HTX và THT đều tăng từ 8,2% - 25,4% so với năm 2017; 57/63 tỉnh, thành phố tăng số lượng HTX. Trong đó, chiếm một lượng đông đảo là 13.712 HTX nông nghiệp, tỉ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50% so với tỉ lệ HTX chung hoạt động có hiệu quả hơn 60% thì vẫn còn là một khoảng cách khá xa.

Nhiều tỉnh thành có mô hình HTX khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả; đẩy mạnh thành lập Liên hiệp HTX để liên kết các HTX làm “đầu kéo” huy động nguồn lực đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX có quy mô lớn theo mô hình tổ hợp, tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành, có năng lực cạnh tranh, xuất khẩu trực tiếp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quy mô còn nhỏ, năng lực quản trị yếu kém, sự liên kết với doanh nghiệp cung ứng đầu vào và đầu ra còn lỏng lẻo.

Năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam đã hỗ trợ, xây dựng 77 mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn chuỗi giá trị sản phẩm tại 57 tỉnh, thành phố, mỗi đơn vị này được hỗ trợ 220 – 250 triệu đồng và vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, được tư vấn đào tạo cán bộ, mua sắm nguyên liệu, máy móc, xúc tiến thương mại và đầu tư…Năm 2019, cả nước phấn đấu thành lập mới 7.000 THT; 2.500 HTX và 25 Liên hiệp HTX; mỗi Liên minh HTX tỉnh/TP thành lập mới HTX tăng 10% tổng số HTX trở lên, thành lập 01 Liên hiệp HTX trở lên, HTX hoạt động có hiệu quả đạt từ 55% trở lên, tổng số cán bộ quản lý HTX có trình độ sơ cấp trở lên tăng 10%, số thành viên của HTX tăng 8%, thu nhập của thành viên HTX tăng 10%; hệ thống Liên minh HTX VN và các tỉnh thành phố hỗ trợ, xây dựng mới 200 mô hình HTX sản xuất gắn chuỗi giá trị. Cũng tại hội nghị, lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam được tiến hành và đơn vị này đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

VÂN ĐÌNH