Honda SCR chạy chậm có hiện tượng rung máy

Xe 28/09/2010 - 14:24

Tôi có chiếc SCR chạy được 21000 km, vài ngày nay xe có hiện tượng máy bị rung khi chạy ở tốc độ chậm, khi chạy nhanh thì xe không còn hiện tượng trên. Vậy xe nó bị làm sao mong mọi người giúp tôi khắc phục. Xe tôi thay nhớt và dầu hộp số thường xuyên (T.Anh)

Tôi có chiếc SCR chạy được 21000 km, vài ngày nay xe có hiện tượng máy bị rung khi chạy ở tốc độ chậm, khi chạy nhanh thì xe không còn hiện tượng trên. Vậy xe nó bị làm sao mong mọi người giúp tôi khắc phục. Xe tôi thay nhớt và dầu hộp số thường xuyên (T.Anh)