Hợp nhất với Cam Lâm, lãi ròng KPF tăng mạnh nửa đầu năm

23/07/2018 - 08:59 - Nguồn: ndh.vn Yêu cầu xóa tin

Theo BCTC hợp nhất quý II, CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) ghi nhận doanh thu thuần 69,8 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm 66%, đạt hơn 500 triệu đồng.

Hoạt động tài chính đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của công ty khi ghi nhận gần 8,9 tỷ đồng doanh thu từ lãi tiền gửi và lãi cho vay, trong khi chi phí hơn 140 triệu đồng.

Trừ chi phí quản lý, KPF lãi ròng gần 2,5 tỷ đồng, vượt xa con số 39 triệu đồng năm trước. Công ty cho biết, kết quả tăng nhờ hợp nhất doanh thu kinh doanh bất động sản của công ty con – Đầu tư Cam Lâm , đồng thời có doanh thu tài chính từ hợp tác đầu tư.

Quý I, sau khi hợp nhất với Đầu tư Cam Lâm, KPF đã ghi nhận lợi nhuận đột biến, tăng từ 108 triệu đồng năm trước lên gần 18,5 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư Cam Lâm là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Prime - Prime Resorts and Hotel tại Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, Khánh Hòa. Đây là dự án đươc kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận cho KPF từ năm 2018.

Lũy kế 6 tháng, KPF ghi nhận doanh thu thuần 301 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ và lãi ròng tăng 104 lần đạt 19,7 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 31% và 22% kế hoạch năm.

Sau nửa năm, tổng tài sản của KPF tăng 24% lên 617,5 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 84%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn gần 465 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền gần 21 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tập trung ở mục tài sản dở dang dài hạn hơn 39,1 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định chưa tới 1 tỷ đồng.

Công ty đang có khoản nợ vay tài chính 30 tỷ đồng, cùng với khoản chi phí phải trả ngắn hạn và hơn 329 tỷ đồng, chiếm 85% nợ phải trả. Lợi nhuận sau thuế lũy kế của KPF tới cuối tháng 6 ở mức 47,8 tỷ đồng.

Hợp nhất với Cam Lâm, lãi ròng KPF tăng mạnh nửa đầu năm Hợp nhất với Cam Lâm, lãi ròng KPF tăng mạnh nửa đầu năm
10 3018 56 reviews

(NDH) Sau khi hợp nhất với Đầu tư Cam Lâm, lợi nhuận của Tài chính Hoàng Minh tăng 104 lần trong nửa đầu 2018. Tài sản tập trung chủ yếu tại khoản phải thu và chi phí dở dang dài hạn.