HoSE thông báo tạm ngừng nhận cổ phiếu mới để khắc phục tình trạng nghẽn lệnh

Kinh tế 09/04/2021 - 09:37

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có thông báo sẽ ngừng tiếp nhận cổ phiếu mới cho đến khi tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn được khắc phục.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE.

Theo đó, để giảm tải cho HoSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo và hướng dẫn HoSE, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) thực hiện như sau:

Doanh nghiệp có như cầu niêm yết cổ phiếu trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HoSE hoặc HNX.

HoSE thông báo tạm ngừng nhận cổ phiếu mới để khắc phục tình trạng nghẽn lệnh - ảnh 1

HoSE ngừng nhận giao dịch cổ phiếu mới cho đến khi tình trạng nghẽn lệnh được khắc phục

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, HoSE vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi HoSE thẩm định xong hồ sơ và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu sẽ được tạm thời giao dịch trên sàn HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được tiếp tục chuyển giao dịch từ HNX sang HoSE mà không cần xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với doanh nghiệp có được cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

HoSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

HoSE, HNX, và TTLKCK thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HoSE tạm ngừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sàn chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Được biết công văn này được áp dụng từ ngày 8/4/2021 cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị HOSE và HNX tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý.

H.A