Hưng Yên: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Nhà đất 11/04/2021 - 09:22

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 10/10 huyện, thành phố, thị xã đã được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành NTM.

Hưng Yên: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người. Trong những năm tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp xây dựng NTM, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới, có 20 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; có từ một đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận NTM kiểu mẫu, 20% khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/năm.

Quỳnh Anh