Hưng Yên: Loạt sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, đề nghị giao Công an điều tra xác minh.

Nhà đất 08/04/2021 - 19:18

Link nguồn:

Mới đây, ngày 02/04/2021, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra số
525/TB – TTCP về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại,
chuyển đổi chợ thời kỳ 2011 -2018. Theo đó, hàng loạt dự án xây dựng trung tâm
thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên bị nhắc tới. Đặc biệt có dự án đã bị
đề nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Dự án đầu tư xây dựng Chợ Phố Hiến tồn tại nhiều vi phạm kiến nghị chuyển
cơ quan Công an điều tra.

Hưng Yên: Loạt sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, đề nghị giao Công an điều tra xác minh. - ảnh 1

Dự án đầu tư xây dựng Chợ Phố Hiến tồn tại nhiều vi phạm kiến nghị chuyển cơ quan Công an điều tra.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm của dự án đầu tư xây dựng Chợ
Phố Hiến, tại thành phố Hưng Yên của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng
Phát được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho Công ty TNHH ĐTPT Hoàng
Phát làm chủ đầu tư dự án có phần nhà ở chia lô để bán (trên cơ sở đề nghị của
UBND thành phố Hưng Yên) mà không thực hiện công khai mời gọi nhà đầu tư là
chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 90/NĐ – CP
ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Ngoài ra theo kết luận Thanh tra: Công ty TNHH ĐTPT Hoàng Phát đã xây dựng
31 Kiot dọc cổng chợ chính khi chưa được cấp phép xây dựng; dự án quá chậm
tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp; việc UBND thành phố Hưng Yên
chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thu hồi số tiền 10,981 tỷ đồng (tiền
san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng) về ngân sách nhà nước;
cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên chưa xử lý dứt điểm diện tích đất công bị lấn
chiếm thuộc phạm vi dự án khi thu hồi đất, dẫn đến phát sinh đơn khiếu kiện, tiềm
ẩn khiếu kiện đông người, phức tạp.

Hưng Yên: Loạt sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, đề nghị giao Công an điều tra xác minh. - ảnh 2

Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH ĐTPT Hoàng Phát) và
UBND TP Hưng Yên, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và
Đầu tư; trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Hưng Yên.
Xét thấy, dự án có một số tồn tại, vi phạm (không thực hiện đầy đủ việc công khai
theo quy định pháp luật khi lựa chọn chủ đầu tư; dự án quá chậm tiến độ do
nguyên nhân chính vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư xây
dựng sai phép, trái phép; UBND thành phố Hưng Yên chưa hoàn chỉnh thủ tục để
thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền đã chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng,
chi phí san lấp…).

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên
tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm
trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra các tồn tại, vi phạm
trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ đã
được nêu tại kết luận này.

Cụ thể là yêu cầu UBND thành phố Hưng Yên khẩn trương hoàn thiện thủ tục
pháp lý liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 10, 981 tỷ đồng. UBND
tỉnh Hưng Yên cần xem xét rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án cho phù hợp, đồng
thời tập trung chỉ đạo các biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng
mặt bằng, xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân có đất
bị thu hồi thực hiện dự án. UBND thành phố Hưng Yên báo cáo UBND tỉnh để xử
lý những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân lấn chiếm đất
tại dự án trước năm 1997 theo quy định của pháp luật, không để phát sinh khiếu
kiện đông người phức tạp tại dự án này. Giao Công an tỉnh Hưng Yên cần xác
minh, làm rõ quá trình thực hiện dự án; nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo quy
định.

Để xảy ra hàng loạt những sai phạm trên Thanh tra Chính phủ cho rằng trách
nhiệm thuộc các Sở Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi
trường. Trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Hưng Yên.
Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, 19/19 dự án trung tâm thương mại, 3/18 dự án
chợ tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư không
phù hợp với quy hoạch ngành thương mại.