Hưng Yên: Tăng tốc về đích nông thôn mới

Chính trị 23/05/2020 - 23:26

Toàn tỉnh hiện còn 6 huyện chưa được công nhận huyện nông thôn mới gồm: Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Yên Mỹ, Khoái Châu, Tiên Lữ.

Hưng Yên: Tăng tốc về đích nông thôn mới - ảnh 1

Theo tự đánh giá của 6 huyện này, các huyện đều đã hoàn thành, cơ bản các tiêu chí huyện nông thôn mới. Những tiêu chí khó còn thiếu, yếu đã thực hiện được 60 - 80%, các huyện đang tăng tốc thực hiện để về đích đúng hẹn.

Để hỗ trợ các huyện về đích nông thôn mới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đang tăng cường kiểm tra, đánh giá và đôn đốc thực hiện các nội dung trọng tâm và các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, hỗ trợ theo các chương trình, dự án gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngọc Hà