Hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện gia hạn thuế

Pháp Luật 29/05/2021 - 10:58

Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dân hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định số 52, đối tượng gia hạn là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Xây dựng; …

Ngoài ra đối tượng được gia hạn thuế cũng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện gia hạn thuế - ảnh 1
Hộ kinh doanh có thể nộp Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử. Ảnh: Internet.

Một nhóm đối tượng khác cũng sẽ được gia hạn thuế theo Nghị định số 52 đó là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Cục Thuế Hà Nội cũng lưu ý, ngành kinh tế, lĩnh vực của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là ngành, lĩnh vực mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2020 hoặc năm 2021.

Cơ quan Thuế hướng dẫn, thời gian gia hạn sẽ là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nghị định số 52 cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Theo Cục Thuế Hà Nội, quy định này áp dụng cho cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn theo quy định.

Cơ quan Thuế cũng hướng dẫn, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền theo từng sắc thuế được gia hạn bao gồm cả các khoản nợ phát sinh trước khi được gia hạn và các khoản nợ được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP (theo đúng thứ tự thanh toán tiền thuế tại Điều 57 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019) trước ngày 30/7/2021. Đồng thời phải tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo quy định.

Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/7/2021 để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Về thủ tục nộp đề nghị gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế (khi phát hiện có sai sót) cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Trong trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan Thuế quản lý khác nhau thì cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý khoản thu có liên quan.

Cục Thuế Hà Nội cũng hướng dẫn, người nộp thuế có thể nộp Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử (Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm bằng phương thức điện tử. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra người nộp thuế cũng có thể nộp Giấy đề nghị gia hạn qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.