Hướng tới xây dựng đại học số

Xã hội 15/04/2020 - 07:45

Mới đây, ĐH Quốc gia Hà Nội đã cho ra mắt bản thử nghiệm Hệ thống quản lý đề tài trực tuyến https://oms.vnu.edu.vn (gọi tắt là VNU-OMS). Đây có lẽ  là một trong những cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tiên phong trong việc chuẩn hóa dữ liệu khoa học và hướng đến những kết nối mở.

Hướng tới xây dựng đại học số - ảnh 1

Theo TS Phạm Đức Anh, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, chủ trương xây dựng phần mềm VNU-OMS nằm trong kế hoạch tổng thể của ĐH Quốc gia Hà Nội về xây dựng kiến trúc ĐH số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản trị, điều hành. Việc này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong bối cảnh hiện nay. Ứng dụng phần mềm trong hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cho phép lược bỏ được những thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm thiểu chi phí xã hội, đồng thời mang đến những thuận tiện và hiệu quả trong quản trị, điều hành ...

TS Phạm Đức Anh cho rằng, việc thay đổi phương thức quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ từ cách truyền thống sang online là xu thế tất yếu và rất cần thiết hiện nay. Một số trường ĐH và nhiều tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam đã thực hiện phương thức này. Đối với ĐH Quốc gia Hà Nội, việc triển khai phương thức quản lý online ban đầu có thể gây ra những trở ngại nhất định, cho cả những người làm công tác quản lý và nhà khoa học, chủ yếu là do thói quen. Song TS Phạm Đức Anh tin tưởng, tất cả sẽ sớm quen với VNU-OMS và nhận thấy hiệu quả rõ rệt của phương thức quản lý này.

Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu khoa học, VNU-OMS còn hướng đến sự đồng bộ, lưu trữ, tra cứu, kết nối dữ liệu trong và ngoài ĐH Quốc gia Hà Nội. Hệ thống VNU-OMS cũng cho phép các nhà khoa học tham gia phản biện các đề tài một cách đơn giản và trực tuyến…

Hiện tại, các nhà khoa học đã khai báo trường thông tin khoa học công nghệ ở các phần mềm khác nhau nhưng việc kết nối dữ liệu còn bỏ ngỏ, khiến các thông tin còn rời rạc, chưa có tính hệ thống, VNU-OMS sẽ khắc phục các khiếm khuyết đó. Cùng với những hoạch định chung của ĐH Quốc gia Hà Nội về công nghệ thông tin, với những tiện ích mà VNU-OMS mang lại, nhà khoa học sẽ không mất nhiều thời gian về thủ tục hành chính, chuyên tâm vào nghiên cứu.

ThS Đặng Quang Tuyến, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin-  ĐH Quốc gia Hà Nội, một trong những đồng tác giả thì bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ khoa học tham gia sử dụng VNU-OMS để nhóm tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống này. Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu khoa học thì VNU-OMS còn hướng đến sự đồng bộ, lưu giữ, tra cứu và kết nối dữ liệu trong và ngoài ĐH Quốc gia Hà Nội. Như vậy có thể khẳng định, VNU-OMS là một trong nhiều sản phẩm, góp phần xây dựng một đại học số trong tương lai.              

Linh Nga