Huyện Diên Khánh tổng kết thực hiện các đề án về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ

Việc làm 14/04/2021 - 18:06

Ngày 14-4, Ban Chỉ đạo 24 huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1237 (Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) và Đề án 150 (Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin) giai đoạn 2013 – 2020.

Huyện Diên Khánh tổng kết thực hiện các đề án về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ - ảnh 1

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 24 huyện Diên Khánh, qua hơn 7 năm thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đã thu thập, tiếp nhận, xử lý nhiều thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ và tiến hành xác minh, phân tích; kết hợp rà soát danh sách liệt sĩ; kết quả phát phiếu cung cấp thông tin trên địa bàn huyện gồm 18 xã, thị trấn, 95 thôn, tổ dân phố, dân số 142.706 người; 38.157 hộ, tổng số phiếu phát ra trên địa bàn huyện là 38.157, số thiếu thu về 35.862 phiếu (đạt 93,98%). Số phiếu có thông tin là 32 phiếu, 2 phiếu có thông tin chính xác về mộ liệt sĩ, 8 phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Đến nay toàn huyện đã kết luận địa bàn xong, tổng số liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện là 1.522 liệt sĩ (trong đó liệt sĩ của địa phương quản lý 669 liệt sĩ, liệt sĩ của địa phương khác 853 liệt sĩ); đã tìm kiếm, quy tập được 598 hài cốt liệt sĩ.

Huyện Diên Khánh tổng kết thực hiện các đề án về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ - ảnh 2

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Huyện Diên Khánh tổng kết thực hiện các đề án về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ - ảnh 3

Ban Chỉ đạo 24 huyện Diên Khánh xác định hiện nay trên địa bàn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được vị trí để tìm kiểm. Và dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ nhưng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Diên Khánh phấn đấu xác minh được tất cả các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin, tìm kiếm 100% địa điểm chôn cất liệt sĩ, rà soát chính xác số mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó thực hiện công tác tìm kiếm trong thời gian đến. Trước mắt năm 2021 tập trung khảo sát, quy tập 2 mộ liệt sĩ kết luận có thông tin chính xác trong hội nghị kết luận địa bàn (1 mộ tại xã Diên Thạnh, 1 mộ tại xã Diên Thọ).

Dịp này, UBND huyện Diên Khánh khen thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 – 2020.

ANH TÂM