Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng yêu cầu trường Mầm non Tự Cường dừng lắp điều hòa, chờ đồng thuận từ phụ huynh

Giáo dục 05/06/2020 - 10:08

Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng yêu cầu trường Mầm non Tự Cường dừng lắp điều hòa, chờ đồng thuận từ phụ huynh

Văn bản hỏa tốc của huyện Tiên Lãng yêu cầu trường mầm non Tự Cường tạm dừng việc vận động phụ huynh đóng góp kinh phí lắp đặt điều hòa cho học sinh. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng việc lắp điều hòa và trả lại kinh phí cho các phụ huynh không đồng thuận với việc này (nếu có).

Huyện cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh, đề xuất với huyện biện pháp xử lý vi phạm (nếu có). Kết quả những nội dung trên báo cáo về huyện trước 8 giờ ngày 4/6.

Vị đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho biết: "Nhà trường có sự nóng vội trong việc này. Huyện yêu cầu nhà trường và Ban CMHS trường, lớp làm các thủ tục đúng quy định rồi sẽ cho tiến hành lắp đặt trở lại".

Như Gia đình và Xã hội thông tin, mặc dù chưa có sự phê duyệt chủ trương vận động tài trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường mầm non Tự Cường, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã tự ý vận động tài trợ, triển khai lắp đặt điều hòa cho học sinh, gây phản ứng trong phụ huynh nhà trường.

Đinh Huyền