IFC hỗ trợ phát triển ngành kho vận Việt Nam

Xã hội 13/08/2020 - 15:58

Tổ chức IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), sẽ cung cấp khoản vay trị giá 70 triệu USD để hỗ trợ phát triển ngành kho vận, nhờ đó thúc đẩy thương mại và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

IFC hỗ trợ phát triển ngành kho vận Việt Nam - ảnh 1
Ngành kho vận Việt Nam đang đòi hỏi phải đáp ứng nhu cầu lớn và một năng lực cạnh tranh cao.

Số tiền 70 triệu USD sẽ dành cho Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần (ITL Corp) của Việt Nam.

Theo IFC, ngành kho vận Việt Nam, đã có tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, song vẫn còn phân tán với trên 95% số đơn vị cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với phạm vi hoạt động khiêm tốn và năng lực cạnh tranh chưa cao.

Do vậy, “gói tài trợ của IFC – khoản đầu tư đầu tiên vào ngành kho vận của Việt Nam – được thực hiện đúng vào thời điểm khan hiếm các nguồn tài trợ dài hạn do tác động của đại dịch Covid-19. Khoản vay này sẽ giúp ITL Corp chuyển đổi và tăng trưởng thông qua việc bổ sung tài sản, phát triển kho bãi và cơ sở vật chất mới. Đồng thời, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến.

Theo Tổng Giám đốc ITL Corp Ben Anh, gói tài trợ dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, là sự hỗ trợ vô cùng giá trị, chắc chắn sẽ giúp ITL Corp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống kho vận hiện tại cũng như mở rộng mạng lưới và danh mục kinh doanh để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Ngoài ra, IFC cũng sẽ giúp công ty cải thiện các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Chi phí kho vận cao làm tăng chi phí kinh doanh chung và ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của Việt Nam cả trên toàn cầu và trong nước. “Do vậy, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động bởi đại dịch Covid-19, IFC vẫn quyết định đầu tư vào chuỗi cung ứng kho vận của Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả và khả năng cạnh tranh của hoạt động thương mại”, đại diện IFC nhấn mạnh.

Chia sẻ