[Infographic] Những tỉnh, thành nào đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi?

Kinh tế 30/05/2019 - 07:15

(NDH) Khởi phát từ Hưng Yên vào ngày 1/2, đến nay, sau gần 4 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 42 tỉnh, thành trên cả nước.

[Infographic] Những tỉnh, thành nào đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi? - ảnh 1

[Infographic] Những tỉnh, thành nào đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi? [Infographic] Những tỉnh, thành nào đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi? - ảnh 2
10 853 56 reviews

(NDH) Khởi phát từ Hưng Yên vào ngày 1/2, đến nay, sau gần 4 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 42 tỉnh, thành trên cả nước.