[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến?

Kinh tế 03/01/2019 - 06:43

(NDH) Số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2018 tăng gần 50%, riêng tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng 63,4%.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năm 2018 ghi nhận số liệu doanh nghiệp ngừng hoạt động và chờ giải thể tăng mạnh.

Nguyên nhân là từ tháng 4/2018 các phòng đăng ký kinh doanh trên cả nước rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ các doanh nghiệp không còn hoạt động trong thời gian dài.

[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến? - ảnh 1

[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến? [Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến? - ảnh 2
10 1920 56 reviews

(NDH) Số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2018 tăng gần 50%, riêng tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng 63,4%.