KDC: Năm 2017 đạt 569 tỷ đồng lợi nhuận, vượt kế hoạch 16%

20/01/2018 - 12:14 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
KDC: Năm 2017 đạt 569 tỷ đồng lợi nhuận, vượt kế hoạch 16%

CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2017. Kết quả kinh doanh về con số của quý IV và năm 2017 thấp hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do cùng kỳ năm trước KDC ghi nhận khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng phần vốn còn lại trong mảng bánh kẹo.

Theo đó, trong quý IV doanh thu thuần tăng 145,5%, đạt mức 1947,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 374,1 tỷ đồng, tăng 154%; lợi nhuận trước thuế 34,5 tỷ đồng, sụt giảm 83,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý IV/2017 tăng trưởng mạnh nhờ mảng dầu ăn và thực phẩm đông lạnh.
Lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 7.023 tỷ đồng, tăng 213,7%; lợi nhuận gộp đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 66%; lợi nhuận trước thuế đạt 569,4 tỷ đồng, giảm 62,2% so với năm 2016 (năm 2016 có phần lợi nhuận chuyển nhượng 20% còn lại của mảng bánh kẹo).
KDC cho biết, doanh thu thuần năm 2017 tăng hơn gấp đôi so với năm trước sau khi KDC hợp nhất hai công ty dầu ăn là VOC và TAC. Ngành kem và thực phẩm đông lạnh tiếp tục tăng trưởng 6,9% so với năm trước, chủ yếu đến từ việc mở rộng thị trường và chiến lược cao cấp hóa sản phẩm ngành kem.

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay đã cải thiện đáng kể trong năm 2017 (tăng 8,6%) và dự kiến tăng trong các năm tiếp theo do công ty hoàn tất quá trình tái cấu trúc. Trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh này có các chi phí thuộc chi phí phát sinh một lần.

Ngoài ra, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối cho kênh thực phẩm đóng gói và thực phẩm đông lạnh. Quá trình tái cấu trúc đã hoàn thiện trong năm 2017.

 

Năm 2017, KDC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng, với kết quả nói trên, năm 2017 KDC vượt 16,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ban lãnh đạo KDC cho biết, năm 2018, KDC dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng. KDC sẽ tận dụng hệ thống phân phối sẵn có để tiếp tục phát triển kênh phân phối thực phẩm mát trong năm 2018.

KDC sẽ tiếp tục phát triển hai kênh phân phối cốt lõi – thực phẩm đóng gói và thực phẩm đông lạnh và tận dụng năng lực sẵn có để tiếp tục ra mắt danh mục các sản phẩm mới. Vào quý I/2018, các sản phẩm mì gói, nước sốt, gia vị, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến dự kiến sẽ tung ra thị trường.

Báo cáo tài chính KDC cho biết, tại ngày 31/12/2017, lợi nhuận chưa phân phối của KDC đạt 2.435 tỷ đồng và 50.992.256 cổ phiếu quỹ.

HỒNG QUÂN