KDC phát hành trên 1 triệu CP hoán đổi cổ phần của Vinabico

Kinh tế 19/07/2013 - 14:46

CTCP Kinh Đô (KDC) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phần hoán đổi với cổ phần của Vinabico. Theo đó, từ ngày 12.6 đến 5.7 KDC đã phát hành và phân phối 1,1 triệu cổ phần để hoán đổi cổ phần với Vinabico với tỉ lệ 2,2:1.

CTCP Kinh Đô vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phần hoán đổi với cổ phần của Vinabico. Theo đó, từ ngày 12.6 đến 5.7 KDC đã phát hành và phân phối 1,1 triệu cổ phần để hoán đổi cổ phần với Vinabico với tỉ lệ 2,2:1.

Thời hạn đăng ký làm thủ tục hoán đổi CP từ 27.6 đến 5.7 và 30.7 kết thúc chuyển giao CP. 128 cổ đông của Vinabico đã đăng ký và được phân phối số lượng CP nói trên.