Kết thúc quý I/2021, Dabaco Việt Nam (DBC) hoàn thành 44,1% kế hoạch lợi nhuận năm

Kinh tế 20/04/2021 - 08:33

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã chứng khoán DBC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Kết thúc quý I/2021, Dabaco Việt Nam (DBC) hoàn thành 44,1% kế hoạch lợi nhuận năm - ảnh 1

Kết thúc quý I/2021, Dabaco Việt Nam (DBC) hoàn thành 44,1% kế hoạch lợi nhuận năm - ảnh 2

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.473,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 365 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 3,6% và 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 26% về còn 25,4%.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm mạnh 40,9% về còn 50 tỷ đồng, đây là hoạt động biến động lớn nhất. Ngoài ra, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1,4% lên 628,5 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận năm 2021 chỉ bằng 59,1% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu của năm, danh nghiệp đã hoàn thành được 44,1% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong kỳ lại âm 84,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 116,3 tỷ đồng. Dòng tiền âm chủ yếu là doanh nghiệp tăng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn …

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4% lên 10.506,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 4.348,9 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.735,4 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 818,7 tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng thêm 390,1 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 11,7% lên 3.735,4 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm trong kỳ.

Được biết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của doanh nghiệp dự kiến tổ chức ngày 25/4 tại Bắc Ninh, doanh nghiệp vừa công bố bổ sung một nội dung đáng chú ý. Cụ thể, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu DBC dẫn đến cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu) vượt mức 25%, 35%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tập đoàn.

Hiện tại, ông So nắm giữ trực tiếp 19,1 triệu cổ phiếu DBC, tương đương tỷ lệ 18,27%. Ngoài ra những người liên quan cũng sở hữu thêm 6,4% cổ phần, dẫn đến tổng tỷ lệ sở hữu cả nhóm là 24,67%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu DBC tăng 1.000 đồng lên 58.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc