Kết quả kiểm nghiệm thủy sản ở Hà Nội

Thư giãn 27/03/2014 - 18:50

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh thông tin thủy sản...