Khắc phục cách học ghi nhớ máy móc

Giáo dục 31/08/2013 - 04:40

Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học mới.

Theo đó, yêu cầu giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc.

Chú trọng việc tổ chức thi và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học.

 T.Nguyễn