Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thể thao 16/07/2020 - 10:33

Sáng nay (16/7), Đảng bộ Thành phố Vinh chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; các sở ban, ngành cấp tỉnh; Mẹ VNAH, AHLĐ, các đ/c nguyên là lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 24 nghìn đảng viên Đảng bộ Thành phố Vinh.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Kinh tế phát triển khá toàn diện - Đầu tàu tăng trưởng của tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Sự quan tâm của Trung ương và tỉnh; Cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, kinh tế phát triển khá toàn diện, là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,62%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,95 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.470 tỷ đồng.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 2

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch UBND Thành phố đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Dịch vụ phát triển khá nhanh và đa dạng, nhất là các lĩnh vực thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, viễn thông, vận tải; Thương mại phát triển khá nhanh, từng bước hình thành đầu mối tập kết, phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ. Du lịch có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Công tác thu hút đầu tư và hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ có 52 dự án được cấp chứng nhận đầu tư, với tổng vốn hơn 7.900 tỷ đồng.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 3

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ công tác quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên và môi trường có nhiều tiến bộ; huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố vững chắc gắn với xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 4

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Chánh Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được đổi mới cả về nội dung, phương thức. Công tác vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân có nhiều sáng tạo. Công tác giám sát, phản biện được tiến hành hiệu quả, đồng bộ. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu. Hệ thống tổ chức Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 5

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trình bày báo cáo Chính trị trình Đại hội.

*tiếp tục cập nhật

Tác giả: Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An