Khai mạc triển lãm ảnh ''Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử''

Xã hội 21/09/2020 - 13:34

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 21/9, tại Bảo tàng Quảng Ninh, Sở Văn hóa - Thể thao đã khai mạc triển lãm ảnh tư liệu chuyên đề ''Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử''.

Khai mạc triển lãm ảnh ''Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử'' - ảnh 1

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là triển lãm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của Quảng Ninh trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Khai mạc triển lãm ảnh ''Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử'' - ảnh 2

Đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm quy tụ hơn 200 bức ảnh gồm 2 nội dung chính: Điểm lại các thành tựu nổi bật tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm 2015-2020; các sự kiện tiêu biểu hằng năm đã được vinh danh, hình ảnh về các đại hội cấp cơ sở và các công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng Đại hội.

Khai mạc triển lãm ảnh ''Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử'' - ảnh 3

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham quan không gian triển lãm.

Triển lãm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc; quyết tâm vững bước dưới cờ Đảng, củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Khai mạc triển lãm ảnh ''Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử'' - ảnh 4

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc, quyết tâm vững bước dưới cờ Đảng.

Đồng thời, triển lãm cũng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng; qua đó phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; cổ vũ phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phạm Học