Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

Xã hội 28/10/2015 - 21:46

(Nguồn: baclieu.gov.vn) Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có 344 đại biểu, đại diện cho hơn 22.629 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã chung sức vượt qua khó khăn, tạo sự đột phá trong nhiệm kỳ qua, đưa ...

no image(Nguồn: baclieu.gov.vn)

Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có 344 đại biểu, đại diện cho hơn 22.629 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã chung sức vượt qua khó khăn, tạo sự đột phá trong nhiệm kỳ qua, đưa Bạc Liêu phát triển ổn định với sự tăng trưởng kinh tế ổn định 12%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh bền vững hiện chỉ còn 3%.

Đồng chí Lê Thanh Hải lưu ý, trong thời gian tới, Bạc Liêu cần coi trọng phát triển kinh tế-xã hội của các xã ven biển; phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bạc Liêu cần nắm vững sự phát triển chung của đất nước để đưa tỉnh hội nhập và phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh về nông nghiệp-thủy sản; đặc biệt, coi trọng phát huy thế mạnh về thủy sản tương xứng với tiềm năng của tỉnh, đưa thủy sản trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Theo đó, tỉnh nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho thủy sản Bạc Liêu trên thị trường thế giới.

Bạc Liêu cũng cần coi trọng việc tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước xây dựng ngành nông nghiệp Bạc Liêu hiện đại, chất lượng cao để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, đưa nông nghiệp phát triển bền vững, ổn định.

Việc tái cấu trúc kinh tế, tỉnh cần coi trọng 3 khâu đột phá là giảm dần tỷ trọng phát triển nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng phát triển công nghiệp-dịch vụ, đầu tư xây dựng nông thôn mới bền vững.

Về xây dựng Đảng, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới cần tiếp tục coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng; bảo đảm giữ vững sự đoàn kết, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm phát triển Đảng đối với cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ; xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, phục vụ tốt nhân dân và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng chỉ rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, trung thực kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Đại hội cần lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đại hội đề ra, tiếp tục đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Trong nhiệm kỳ qua, Bạc Liêu có sự phát triển vượt bậc với tỷ lệ tăng GRDP bình quân đạt 12,1%/năm, trong số 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XIV đề ra có 13 chỉ tiêu vượt và đạt, 8 chỉ tiêu gần đạt. GRDP bình quân đầu người đạt 43,67 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, nông-lâm-thủy sản đạt 47,46%, công nghiệp-thương mại-dịch vụ đạt 56%...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV diễn ra đến ngày 30/10./.