Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên

Xe 16/10/2018 - 19:15

Một nhóm gần 20 sinh viên tới từ đại học Clemson University (Mỹ) mới đây đã ra mắt một mẫu Honda Civic có công suất ngang với những siêu xe nổi tiếng.

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 1

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 2

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 3

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 4

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 5

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 6

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 7

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 8

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 9

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 10

Khám phá Honda Civic 600 mã lực được sáng tạo bởi sinh viên - ảnh 11