Khẩn trương ban hành quy định dạy văn hóa trong trường nghề

Giáo dục 10/04/2021 - 23:40

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản quy định việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định...

Khẩn trương ban hành quy định dạy văn hóa trong trường nghề - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trước đó, ngày 6/4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, cơ quan có liên quan để xử lý một số vấn đề liên quan tới việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sau khi nghe các ý kiến từ cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận, về lâu dài, để thực hiện tốt các quy định của Luật Giáo dục về việc khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tham gia giáo dục thường xuyên, 2 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo cần có quy định, hướng dẫn.

Điều này để cho các cấp chính quyền căn cứ tình hình cụ thể trên địa bàn thực hiện giao thêm chức năng giáo dục thường xuyên hoặc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục thường xuyên hiện có nhằm phát huy tối đa điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ thầy cô giáo.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản quy định việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các tổ chức khác đủ điều kiện đều có trách nhiệm tham gia thúc đẩy giáo dục thường xuyên.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thì được tiếp tục thực hiện.

Trước đó, hai Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hai hiệp hội cho rằng, ở nhiều địa phương, trong những năm gần đây, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học giáo dục nghề nghiệp ngày càng đông, trong số đó có đến trên 80% có nhu cầu học văn hóa trung học phổ thông để tham dự kỳ thi quốc gia và lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương đã không được tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Các trường trung cấp, cao đẳng phải liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên, chứ không được quyền tự tổ chức giảng dạy mặc dù trước đây đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Tính đến năm 2020, cả nước có 244 trường cao đẳng và 437 trường trung cấp có thực hiện tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp cho các đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hiện tại có khoảng gần 400 trường có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu giảng dạy văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi năm hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được khoảng 350.000 học sinh học trình độ trung cấp, trong đó có trên 80% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng học và thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phúc Minh