Khẩn trương xử lý tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác ở khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Giao thông 16/07/2020 - 20:59

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20-7.

Tại công văn 5807/VP-GPMB ngày 15-7 của Văn phòng UBND TP Hà Nội gửi CATP, các Sở Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH-ĐT cùng UBND huyện Sóc Sơn về vấn đề giải quyết việc người dân tổ chức ngăn cản xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn nêu rõ: UBND TP nhận được báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn về tình hình liên quan đến việc người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20-7-2020.

Các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được UBND TP chỉ đạo giải quyết, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND TP chấp thuận cho Dự án tại các văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 5-7-2019 và 849/VP-GPMB ngày 22-1-2020; đảm bảo tiến độ hoàn thành đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại văn bản số 2658/UBND-GPMB ngày 25-6-2020.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.

CATP trực tiếp chỉ đạo CA huyện Sóc Sơn và phối họp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các sở Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH-ĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND TP chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Khẩn trương xử lý tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác ở khu xử lý chất thải Sóc Sơn - ảnh 1
Người dân chặn xe rác vào khu xử lý rác thải Sóc Sơn khiến các bãi rác lại bị chất đầy.

Liên quan đến vấn đề xử lý rác thải ở Sóc Sơn, trước đó, ở nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND TP về giải pháp công nghệ thay thế hoạt động của các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nam Sơn (Sóc Sơn) và Xuân Sơn (Sơn Tây) vì việc thực hiện phương pháp chôn lấp không phù hợp, UBND TP cho biết: Hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP được xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại 2 khu xử lý tập trung Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì; chỉ một số ít (khoảng 10%) được xử lý theo phương pháp đốt không tận thu năng lượng.

Với khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 6.500 tấn/ngày, tỷ lệ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh cao (trên 90%) phát sinh nhiều yếu tố bất lợi: Tiêu tốn diện tích đất, dẫn đến khó khăn công tác GPMB khi xây dựng các ô chôn lấp mới và di dời người dân trong vùng ảnh hưởng; Thời gian vận hành các ô chôn lấp ngắn, phải hoàn trả đóng bãi và theo dõi các tiêu chí môi trường trong thời gian dài; Khó khăn trong quản lý xử lý về: mùi, nước rỉ rác, các chi phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho người dân; Không đạt được mục tiêu biến rác thải thành tài nguyên do chưa tái chế, tận dụng được năng lượng từ rác.

Những năm qua, Thành ủy, UBND TP đã định hướng, chỉ đạo sử dụng công nghệ xử lý tiên tiến có thu hồi năng lượng, phát điện để xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Những định hướng trên hướng tới việc đầu tư hiệu quả, ngoài lợi ích môi trường còn đạt các nguồn lợi về kinh tế để hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư. UBND TP đã ban hành các tiêu chí cụ thể, rõ ràng để lựa chọn các nhà đầu tư như đảm bảo: năng lực về tài chính và kinh nghiệm xử lý rác thải, có công nghệ xử lý hiện đại, tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với tính chất rác thải ở Hà Nội; sử dụng ít diện tích đất; hiệu suất đốt rác và công suất phát điện cao.

Đến nay, TP đã lựa chọn được một số nhà đầu tư có năng lực để đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ hiện đại tận thu năng lượng để phát điện (đốt rác phát điện), đang được triển khai trên địa bàn TP như: Tại Khu LH XLCT Nam Sơn: Dự án xây dựng Nhà máy điện rác công suất 4.000 tấn/ngày,đêm theo công nghệ đốt - phát điện của Bỉ, khí thải đạt tiêu chuẩn EU2000 đầu tư xây dựng tại Khu LH XLCT Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Hiện đang xây dựng nhà máy, cam kết hoàn thành và vận hành vào tháng 12-2020…

Đồng thời UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án được chấp thuận đầu tư trước năm 2016; yêu cầu loại bỏ các dự án yếu kém, chậm tiến độ để lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thay thế.

Với các giải pháp như trên, dự kiến sẽ giảm lượng rác thải sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh còn khoảng 36% từ năm 2021; và sẽ giảm tiếp trong những năm tiếp theo. Để thực hiện hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ hiện đại, thu hồi năng lượng cần thiết phải thực hiện song song việc nghiên cứu và triển khai phân loại rác thải phù hợp với công nghệ xử lý trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước mắt, yêu cầu UBND các quận huyện, thị xã thực hiện các biện pháp giảm lượng chất trơ trong rác thải sinh hoạt thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hành vi để lẫn phế thải xây dựng hoặc các loại chất thải khác vào rác thải sinh hoạt.

Phong Châu