Khánh Hòa: Có 4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Xã hội 17/05/2021 - 22:50

Theo quyết định công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có 71 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, Khánh Hòa có 4 khu (2 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh).

Khánh Hòa: Có 4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá - ảnh 1

Khánh Hòa: Có 4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá - ảnh 2

Tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc - Hòn Rớ.

Cụ thể, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng sông Tắc - Hòn Rớ có sức chứa 1.500 chiếc, tàu lớn nhất có thể vào được khu neo đậu này có chiều dài 30m; khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng thuộc vịnh Cam Ranh có sức chứa 2.000 chiếc, tàu lớn nhất vào được có chiều dài 30m. Khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh là đảo Đá Tây có sức chứa 1.000 tàu, tàu lớn nhất vào được có chiều dài 30m; khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh ở phường Ninh Hải có sức chứa 300 chiếc, tàu lớn nhất vào được dài 24m.

B.L