Khánh Hòa: Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn

Kinh tế 10/06/2021 - 12:51

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Khánh Hòa thực hiện Dự án ''Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ nâng cao giá trị cây xoài Khánh Hòa''

Dự án mở ra triển vọng nâng cao giá trị quả xoài, tạo thuận lợi cho các kênh tiêu thụ xoài ra bên ngoài. Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2021 với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng chọn huyện Cam Lâm làm địa bàn triển khai dự án vì đây là vùng trồng xoài lớn nhất tỉnh. Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó hợp phần 1 xây dựng mô hình liên kết doanh nghiệp - nông dân canh tác xoài Úc và xoài cát Hòa Lộc theo hướng thực hành nông nghiệp tốt; hợp phần 2 xây dựng mô hình sơ chế, bảo quản quả xoài theo công nghệ bao gói khí điều biến MAP (phương pháp bao gói sản phẩm trong vật liệu chắn khí).

Khánh Hòa: Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn - ảnh 1

“Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ nâng cao giá trị cây xoài Khánh Hòa”. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Theo Thạc sĩ Hoàng Vinh - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ - thành viên dự án, hợp phần 1 được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2020 với tổng diện tích 70,6ha (xoài Úc 53,5ha, xoài cát Hòa Lộc 17,1ha) tại 3 địa phương của huyện Cam Lâm (thị trấn Cam Đức, xã Cam Hải Tây và Cam Thành Bắc). Theo đó, người trồng xoài được hướng dẫn theo quy trình VietGAP, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, phân bón, quản lý dịch hại, tưới tiết kiệm nước… Qua 3 năm triển khai, các hộ tham gia dự án đã biết cách canh tác xoài sạch theo hướng VietGAP; năng suất xoài đạt khá, bình quân 10 tấn/ha/năm. Đồng thời, phối hợp với các vựa, hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm; lãi thuần đối với xoài Úc đạt hơn 173 triệu đồng/ha/năm, xoài cát Hòa Lộc hơn 214 triệu đồng/ha/năm. Tổng lợi nhuận của hợp phần 1 đạt xấp xỉ 13 tỷ đồng. Cơ quan chức năng còn tổ chức 4 lớp tập huấn với 200 lượt người tham dự, 2 chuyến tham quan các mô hình…