Khánh Hòa: Thêm 4 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở bị kỷ luật

Pháp Luật 30/09/2020 - 10:19

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với nguyên lãnh đạo Sở TN-MT, Sở Tài chính.

Khánh Hòa: Thêm 4 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở bị kỷ luật - ảnh 1

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa nơi ông Lê Mộng Điệp và ông Nguyễn Ngọc Tâm từng công tác. Ảnh: Kim Sơ.

Theo đó, ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa và ông Nguyễn Ngọc Tâm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính bị hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

Cụ thể, đối với ông Điệp bị kỷ luật vì vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Tâm đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 188 năm 2004 của Chính phủ, Nghị định số 142 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 15 năm 2015 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, ông Vũ Xuân Thiềng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT và ông Nguyễn Bé, Phó Giám đốc Sở Tài chính bị kỷ luật khiển trách.

Theo đó, ông Thiềng bị kỷ luật vì đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 43 năm 2014 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Bé đã vi phạm Nghị định số 59 năm 2011 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Như vậy, đến nay Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên có vi phạm theo Thông báo Kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó, 6 trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo và 4 trường hợp bị khiển trách.

KS