Khánh Sơn: Các cơ sở văn hóa, thể thao chưa đạt chuẩn

Nhà đất 29/09/2020 - 00:15

Tuy huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã có nhiều nỗ lực để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao, nhưng sau 20 năm, hệ thống các nhà văn hóa, khu thể thao trên địa bàn huyện vẫn còn thiếu.

Khánh Sơn: Các cơ sở văn hóa, thể thao chưa đạt chuẩn - ảnh 1

Nhiều nơi còn thiếu

Hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ có 3/7 xã đã xây dựng được nhà văn hóa. Cụ thể, Nhà văn hóa xã Sơn Lâm được xây dựng năm 2012, Nhà văn hóa xã Ba Cụm Nam xây dựng từ lâu và đến năm 2011 được sửa chữa lại, Nhà văn hóa xã Sơn Hiệp được cải tạo từ nhà dài thôn Hòn Dung. Tuy nhiên, cả 3 nhà văn hóa cấp xã này đều chưa đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Nhà văn hóa xã Sơn Lâm đến năm 2019 vẫn chưa được đầu tư trang thiết bị để đạt chuẩn, trong khi công tác quản lý, tổ chức hoạt động không hiệu quả. Do bị xuống cấp, hư hỏng nhiều nên nhà văn hóa được điều chỉnh quy hoạch để xây dựng trường cấp 2 - 3 Sơn Lâm. Nhà văn hóa xã Ba Cụm Nam cũng chưa đạt chuẩn nên được xã bố trí làm trung tâm học tập cộng đồng. Nhà văn hóa xã Sơn Hiệp tuy hoạt động khá hiệu quả song quy mô xây dựng và trang thiết bị vẫn chưa đạt chuẩn.

Đối với khu thể thao cấp xã, hiện nay, có 4/7 xã có sân bóng đá gồm: Sơn Lâm, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam. Trong đó, năm 2012, sân bóng đá xã Sơn Lâm được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 812 triệu đồng, có diện tích đạt chuẩn; 3 sân bóng còn lại đều chưa đạt chuẩn về diện tích, trang thiết bị. Ngoài ra, tất cả các xã đều chưa xây dựng được các sân tập những môn thể thao khác như: Bóng chuyền, cầu lông...

Tình hình nhà văn hóa, khu thể thao ở các thôn cũng không khả quan hơn. Về số lượng, có 24/26 thôn của 7 xã xây dựng nông thôn mới có nhà văn hóa là các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà dài cộng đồng. Trong đó, chỉ có nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Nĩa (xã Sơn Trung) và Nhà văn hóa thôn Liên Hòa (xã Sơn Bình) mới được xây dựng trong thời gian gần đây là đạt chuẩn. Các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà dài cộng đồng còn lại chỉ được trang bị một số ít bàn ghế và đều chưa đạt chuẩn theo quy định. Về thể thao, cả 26/26 thôn đều chưa có khu thể thao, thậm chí nhiều thôn chưa có quy hoạch để làm khu thể thao. Ông Nguyễn Doãn Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết: “Xã có 4 nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn. Cơ sở vật chất bên trong các nhà văn hóa thôn vừa được xã đề xuất trang bị cơ bản về âm thanh, ánh sáng nên hoạt động có phần khởi sắc hơn trước. Về thể thao, toàn xã chỉ có một sân bóng ở thôn nhưng cũng chưa đạt chuẩn”.

Khánh Sơn: Các cơ sở văn hóa, thể thao chưa đạt chuẩn - ảnh 2

Nhà văn hóa xã Sơn Hiệp hoạt động hiệu quả.

Tìm cách khắc phục

Theo lãnh đạo UBND huyện, việc xây dựng hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao ở các xã trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Trang thiết bị hoạt động phần lớn đã bị xuống cấp, hư hỏng. Hầu hết các điểm sinh hoạt văn hóa, nhà cộng đồng ở các thôn, sân tập thể thao chưa đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dẫn đến hiệu quả thấp, chưa đồng đều. Kinh phí cấp cho hoạt động của phong trào quá thấp, chưa tương xứng với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt ở cơ sở, nguồn kinh phí hoạt động chưa được bố trí hợp lý, phù hợp theo quy định chung. Đa số đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào tại cơ sở tuy đã được tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhưng thường xuyên bị thay đổi nhân sự nên hiệu quả công tác chưa cao.

Ông Nguyễn Phước Khiêm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: “Để khắc phục những hạn chế về hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao ở các xã, thời gian tới, huyện sẽ cố gắng tăng cường nguồn lực phát triển, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Bên cạnh đó, cần sự hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, ổn định về tổ chức và hoạt động; ưu tiên ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn”.

Với hướng tháo gỡ như trên, huyện phấn đấu gần 40% các xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; gần 50% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn. Để hoàn thành được mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực của huyện, địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao của huyện nói chung và ở các thôn, xã nói riêng. Huyện cũng cần quan tâm đến đội ngũ nhân sự phụ trách nhiệm vụ này để có thể tổ chức, quản lý hoạt động các nhà văn hóa, khu thể thao được hiệu quả.

Giang Đình