Khánh Sơn: Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 10%

Kinh tế 04/01/2021 - 22:54

Năm 2020, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Sơn đạt khoảng 208 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019 và vượt kế hoạch đề ra gần 2%.

Khánh Sơn: Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 10% - ảnh 1

Theo đó, tổng diện tích gieo trồng tại Khánh Sơn năm 2020 đạt 4.902ha, tăng hơn 3% so với năm trước. Trong đó, cây lâu năm 3.492ha, tăng hơn 9%; cây hàng năm hơn 1.410ha, giảm 9,27% so với năm 2019. Các loại cây ăn quả hầu hết đều tăng về sản lượng và vượt mức kế hoạch đề ra do có thêm nhiều diện tích bước vào thời kỳ cho thu hoạch như: Sầu riêng 5.050 tấn, tăng hơn 49%; bưởi 347 tấn, tăng 239%; chôm chôm 105 tấn, tăng 11%... Trong năm, toàn huyện có 7 sản phẩm sầu riêng được đánh giá, xếp hạng OCOP năm 2019 và đạt 3 sao; các xã, thị trấn đều đã có mô hình sản xuất được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Đinh Luận