Khánh Vĩnh: Diện tích gieo trồng tháng 10 ước đạt 722ha

Đời sống 26/10/2020 - 22:30

Diện tích gieo trồng tháng 10 của huyện Khánh Vĩnh ước thực hiện được 722ha, chủ yếu là lúa mùa (118ha), bắp (378ha), các loại cây rau đậu (126ha) và cây công nghiệp ngắn ngày (22ha)...

Khánh Vĩnh: Diện tích gieo trồng tháng 10 ước đạt 722ha - ảnh 1

Diện tích gieo trồng tháng 10 của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) ước thực hiện được 722ha, chủ yếu là lúa mùa (118ha), bắp (378ha), các loại cây rau đậu (126ha) và cây công nghiệp ngắn ngày (22ha)...

Đến hết tháng 10, diện tích gieo trồng một số cây hàng năm trên địa bàn huyện trong kế hoạch năm 2020 cơ bản đã thực hiện xong. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước thực hiện đạt 5.582ha, bằng 101,7% kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 4,1%; cây công nghiệp ngắn ngày giảm 14,3%...

Hạ Phong