Khánh Hoà: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng

Kinh tế 27/12/2018 - 10:24

(DNVN) – Doanh nghiệp dân doanh tại Khánh Hoà “hào phóng” hơn cả, khi đứng đầu trong việc thưởng Tết cho người lao động.

Ngày 27/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà, cho biết, đến thời điểm này, đã có 128 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhbáo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2019 cho người lao động.

Theo đó, năm nay, doanh nghiệp dân doanh tại tỉnh Khánh Hoà “hào phóng” hơn cả khi đứng đầu trong việc thưởng Tết cho người lao động với mức hơn 70 triệu cho Tết Dương và 120 triệu đồng cho Tết Âm lịch.

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thưởng Tết Âm lịch năm 2018 cao nhất với mức 136 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thưởng Tết Âm lịch năm 2018 cao nhất với mức 136 triệu đồng

Cụ thể, về thưởng Tết Dương lịch: Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất là 70,6 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất là 2,5 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về thưởng Tết Âm lịch: Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng cao nhất 48,6 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB-XH, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan, làm việc với các doanh nghiệp để nắm tình hình thực hiện kế hoạch thưởng Tết năm 2019 của người lao động.Đồng thời, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đúng thời hạn theo kế hoạch.

Được biết, trong dịp Tết năm 2018, doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hoà có mức thưởng Tết Dương lịchcao nhất là Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco với mức 60 triệu đồng; thưởng Tết Âm lịch cao nhất là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa với mức thưởng 136 triệu đồng.