Khánh thành sàn nâng tàu do Rolls-Royce chế tạo

26/06/2013 - 15:39 - Nguồn: thanhnien.com.vn Yêu cầu xóa tin

Dịp này, hai tàu kéo cảng hiện đại do Tổng công ty Sông Thu hợp tác với Tập đoàn Damen (Hà Lan) đóng để xuất khẩu cũng được hạ thủy thành công.

Hai công trình nói trên được Tổng công ty Sông Thu gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11.

 Sàn nâng và hai tàu chuẩn bị hạ thủySàn nâng và hai tàu chuẩn bị hạ thủy

 Hạ thủy 2 tàu kéo cảng để xuất khẩuHạ thủy 2 tàu kéo cảng để xuất khẩu

 Hạ thủy 2 tàu trên sàn nâng 3.000 tấnHạ thủy 2 tàu trên sàn nâng 3.000 tấn

Tin, ảnh: Hữu Trà