Khiển trách 2 chủ tịch xã chi sai tiền hỗ trợ Covid-19

Xã hội 10/10/2020 - 09:16

Hai chủ tịch xã đã có sai sót trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 9/10/2020, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đảng nhiều cán bộ huyện Lạc Sơn vì chi trả sai đối tượng hỗ trợ Covid-19.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Văn Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập; ông Bùi Văn Tín, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa.

Cụ thể, với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ông Tuyến chưa thực sự sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Lập.

Khiển trách 2 chủ tịch xã chi sai tiền hỗ trợ Covid-19 - ảnh 1

Một hộ dân có hoàn cảnh rất khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhưng không nhận được sự hỗ trợ (Ảnh LĐO).

Sự thiếu trách nhiệm của ông Tuyến dẫn đến xảy ra các khuyết điểm, sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ covid -19 không đúng đối tượng, trùng lặp đối tượng, phải thu hồi số tiền, nộp lại ngân sách nhà nước là 132 triệu đồng.

Tương tự, ông Tin cũng chưa thật sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban Chỉ đạo của xã Quý Hòa trong thực hiện việc rà soát, thẩm định danh sách, chi trả cho các đối tượng được được thụ hưởng, hỗ trợ do đại dịch Covid-19.

Từ đó dẫn đến việc công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94,5 triệu đồng.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình còn thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Vức, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Quý Hòa,

Ông Vức đã thiếu kiểm tra, giám sát trong việc điều tra, rà soát, lập danh sách, thống kê, xác nhận, đề nghị phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, dẫn đến công chức LĐTB&XH xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94,5 triệu đồng.

Ngọc Vân