Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Kinh tế 04/10/2018 - 19:03

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tại hội nghị báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh diễn ra vào chiều 4/10. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tập trung cải cách, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Các đại biểu trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các sở, ...

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tại hội nghị báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh diễn ra vào chiều 4/10.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tập trung cải cách, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công - ảnh 1

Các đại biểu trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan cùng dự

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh còn phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, hải quan thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Đơn vị cũng tích cực phối hợp các ngân hàng thương mại phối hợp thu qua tài khoản chuyên thu, tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế và hạn chế các giao dịch bằng tiền mặt.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công - ảnh 2

Ông Phan Đình Tý - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh: Đề nghị tỉnh kịp thời ban hành cơ chế quản lý dự án và vốn đầu tư công trên địa bàn cho phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước và các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn quản lý đầu tư công...

Đơn vị cũng chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc Nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Thông báo số dư đến cơ quan có trách nhiệm quản lý khoản thu để đôn đốc, xử lý, tập trung nhanh nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Tính đến 30/9/2018, tổng thu đạt 8.927 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Trong đó, phối hợp thu qua hệ thống ngân hàng thương mại đạt 8.177 tỷ đồng, chiếm 84% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công - ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh: Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cần báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình hoạt động.

Về thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước, 9 tháng đầu năm, chi thường xuyên đạt 7.145 tỷ đồng, bằng 70% dự toán. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến 30/9/2018, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh nhận được thông báo kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn là 6.142 tỷ đồng, đã giải ngân 3.087 tỷ đồng, đạt 50,3% so với kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm 2017 (59%) nhưng cao hơn mức bình quân chung cả nước (22%).

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công - ảnh 4

Ông Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh: Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cần phối hợp với ngành ngân hàng và các đơn vị liên quan sớm mở điểm thu ngân sách tại huyện Kỳ Anh để giảm phiền hà và chi phí đi lại cho người dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận kết quả của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ như: Các hình thức thu mới qua máy chấp nhận thẻ (POS), thu thuế qua internet chưa được ứng dụng rộng rãi nên kết quả còn hạn chế; công tác phối hợp thu với hệ thống ngân hàng NN&PTNT còn khó khăn.

Về kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, dù tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm cao hơn mức bình quân cả nước nhưng nhìn chung còn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017; công tác đấu thầu, mua sắm tập trung còn chậm…

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công - ảnh 5

Ông Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh: Về kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, mặc dù tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm 2018 cao hơn mức bình quân cả nước nhưng nhìn chung còn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh: Đoàn công tác sẽ tiếp thu ý kiến đề xuất của Kho bạc Nhà nước, báo cáo cấp trên nghiên cứu, có hướng triển khai thời gian tới.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công - ảnh 6

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp nắm tình hình, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; tiếp tục rà soát, phân loại số dư tạm ứng để báo cáo và tham mưu cho tỉnh có các biện pháp giảm số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai tốt các dự án, đề án mới của ngành như: thống nhất đầu mối kiểm soát chi, cung cấp dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các đề án, chính sách mới của ngành để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương và có sự phối hợp của các chủ đầu tư dự án, đơn vị sử dụng ngân sách…

Thu Phương