Khối thi đua Công đoàn ngành I: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Kinh tế 05/03/2021 - 04:17

Chiều 4-3, Khối thi đua Công đoàn ngành I (gồm: Công đoàn ngành Giáo dục - trưởng khối, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Khối thi đua Công đoàn ngành I: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua - ảnh 1

Khối thi đua Công đoàn ngành I: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua - ảnh 2

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong khối đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể có nhiều điểm có lợi cho người lao động. Toàn khối phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến; 100% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên…

THANH TRÚC