Khuyến khích thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Nhà đất 23/03/2021 - 20:38

Bộ VH-TTDL vừa có văn bản gửi sở VH-TTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng.

Khuyến khích thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - ảnh 1

Mô hình tủ sách cộng đồng phục vụ các tầng lớp nhân dân tại xã Phú Ngọc, H.Định Quán

Hiện nay, trong quá trình thực thi Luật Thư viện, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng cơ quan có thẩm quyền chưa nắm rõ quy trình giải quyết thủ tục, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thành lập và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng. Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các thư viện phát triển, Bộ đề nghị Sở VH-TTDL các tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành các biện pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân. Thiết lập cơ chế phối hợp với các loại hình thư viện khác trong việc tổ chức các hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện...

Quang Nhật