Kia Rio 2019 thay đổi những gì?

Xe 01/11/2018 - 19:51

Kia Rio 2019 sẽ không còn phiên bản số sàn và EX, thay vào đó là những nâng cấp về trang bị và công nghệ đi kèm.

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 1

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 2

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 3

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 4

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 5

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 6

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 7

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 8

Kia Rio 2019 thay đổi những gì? - ảnh 9