Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào?

Tuổi Teen 11/06/2020 - 19:57

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào?

1. Bạn nhìn thấy bao nhiêu con tê giác trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 1

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p2.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

2. Có bao nhiêu con hải ly trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 2

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p3.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

3. Có bao nhiêu con thỏ trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 3

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p4.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

4. Có bao nhiêu con gấu trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 4

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p5.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

5. Bạn nhìn thấy bao nhiêu con hồng hạc trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 5

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p6.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

6. Có bao nhiêu con hổ trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 6

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p7.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

7. Có bao nhiêu con voi trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 7

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p8.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

8. Có bao nhiêu con lạc đà trong hình dưới đây?

Kiểm tra kỹ năng quan sát của bạn giỏi thế nào? - ảnh 8

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/ky-nang-quan-sat-cua-ban-gioi-the-nao-4113841-p9.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án